law-1

Publikacja pokonferencyjna

Referaty prelegentów, w tym prelegentów studenckich, zostaną wydane w formie publikacji naukowej, gratyfikującej pracę naukową uczestników.

Jack-Hollingsworth-light-350h

Zapisy na zjazd

Serdecznie zapraszamy do biernego i czynnego uczestnictwa w „III Ogólnopolskim Zjeździe Kół Naukowych Prawa Podatkowego i Finansowego.

Keynote2

Prelegenci podczas Zjazdu

Największe akademickie wydarzenie podatkowe zbliża się dużymi krokami. W międzyczasie będziemy prezentować sylwetki prelegentów którzy wystąpią specjalnie dla was.

logo_zjazd

W dniach 12-13 maja odbędzie się III Ogolnopolski Zjazd Kól Naukowych Prawa Podatkowego I Finansowego organizowany przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego WPIA UW oraz Fundację Rozwoju Studentów. Jest to kontynuacja projektu zapoczątkowanego w 2013 roku.Głównym celem wydarzenia jest poszerzenie wiedzy wsród studentów na temat prawa podatkowego.
Temat przewodni tegorocznej edycji bedzie koncentrował się na podatkowych aspektektach restrukturyzacji spółek.

galeria_zjazd

Najważniejsze projekty

projekt1

Jednym z głównych projektów Koła Naukowego Prawa Podatkowego jest wydanie publikacji naukowej. Zawartość merytoryczna powstanie z udziałem najbardziej utalentowanych członków koła naukowego pod opieką merytoryczną Prof. Dr hab. Witoldem Modzelewskim.

projekt1

Koło naukowe prawa podatkowego WPiA UW organizuje cykliczne spotkania na tematy związane z prawem podatkowym. W spotkaniach uczestniczyć mogą wszyscy studenci naszego Wydziału. Prelegentami są wybitni znawcy prawa podatkowego i przedstawiciele największych kancelarii podatkowych w kraju.

projekt1

Koło Naukowe Prawa Podatkowego działającego pod opieką Prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Rozwoju Studentów są głównymi organizatorami III Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych Prawa Podatkowego.

Kontakt

Uczelnia

Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji UW